Centar za praktičnu politiku pokrenuo je web sajt www.kolikokostakosovo.info. Cilj sajta je da se građani aktivno uključe u planiranje budžetskih trošenja za Kosovo i njihovu kontrolu, kao i da se pruži podrška promeni državne politike prema Kosovu. Na sajtu se nalaze informacije do kojih su došli istraživači Centra za praktičnu politiku o trošenjima državnih institucija […]

Read More

Koordinacija civilnog društva u Sandžaku i potpisane organizacije civilnog društva u Srbiji zahtevaju od dnevnog lista „Danas“da obrazloži svoju odluku da objavi poziv na linč Aide Ćorović u formi reagovanja Muslimanskog omladinskog kruga. Predstavnice civilnog sektora već dugo su izložene otvorenim napadima, omalovažavanju i pretnjama od strane političkih i verskih struktura u Sandžaku. One su […]

Read More

Organizacije članice Koordinacije civilnog društva u Sandžaku pozivaju Vladu Srbije da tokom predstojećih pregovora o rekonstrukciji ne ukida Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, već da promeni ministra i politiku. Ministar Svetozar Čiplić napravio je veliki broj grešaka tokom svog mandata koji su skupo koštali sve građane Srbije. Nepromišljenim i nelegalnim aktivnostima u vezi sa […]

Read More

Centar za praktičnu politiku (CPP) i grupa udruženja građana iz Sandžaka (Urban in, Sandžački odbor za ljudska prava i Kulturni centar Damad iz Novog Pazara; Impuls iz Tutina, Flores iz Sjenice, Nova vizija iz Prijepolja i Ženska inicijativa Priboj iz Priboja) pokrenuli su inicijativu za osnivanje Koordinacije civilnog društva u Sandžaku. Koordinacija je neformalna grupa […]

Read More

Centar za praktičnu politiku iz Beograda i Centar za mirovne studije iz Zagreba sa zadovoljstvom vas pozivaju na prezentaciju rezultata i preporuka istraživanja ‘Usklađenost zakonodavstva i prakse hrvatskih institucija prema pojavi neregularnih migracija i sustavu azila s europskom pravnom stečevinom’. Prezentacija će se održati u četvrtak 23. decembra u Centru za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21, […]

Read More

Centar za praktičnu politiku traži od svih političkih aktera u Srbiji da usvoje zaštitu ljudskih prava kao kamen temeljac države i svih državnih strategija i politika. Svakodnevno licitiranje sa poštovanjem ljudskih prava i njihovo povezijivanje sa učlanjenjem u međunarodne organizacije, dobijanjem kredita ili finansijske pomoći devalvira samu ideju ljudskih prava kao urođenih i neotuđivih prava […]

Read More

Centar za praktičnu politiku (Centar) zahteva od Tužilaštva i sudova da se priduže policiji u zaštiti građana Beograda i pravnog poretka u Srbiji i primene najoštrije zakonske sankcije prema huliganima koji su razrušili Beograd u pokušaju da spreče održavanje Parade ponosa. Huligani su tokom nereda napali i policijsko vozilo koje je prevozilo aktiviste nakon završetka […]

Read More