Centar za praktičnu politiku pozdravlja osnivanje Nacionalnog saveta Bošnjaka u Srbiji i upozorava da su i ovi izbori u Sandžaku, kao i svi prethodni, obeleženi brojnim incidentima, nepravilnostima i neprimerenom predizbornom kampanjom. Posmatrači Centra za praktičnu politiku i partnerskih organizacija zabeležili su incidente na biračkim mestima, otpečaćene kutije, viškove listića, ali i glasanje bez ličnih […]

Read More

Centar za praktičnu politiku (CPP) poziva Vladu Srbije da povuče iz skupštinske procedure Nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina (u daljem tekstu Nacrt). Nakon odluke Ustavnog suda Srbije kojom su brojne odredbe važećeg Zakona o nacionalnim savetima proglašene neustavnim, neophodno je da se cela materija ponovo razmotri u širokoj […]

Read More

Predlaže se: 1. U članu 10, stav 1, tačka 6 – brisanje reči „obaveštavanja“; 2. Brisanje članova 19. i 20. u Zakonu; 3. U članu 24, brisanje tačke 3. stava 1. Obrazloženje Zakon o nacionalnim savetima propisuje da nacionalni saveti imaju pravo da osnivaju „ustanove i privredna društva za obavljanje novinsko-izdavačke i radio-televizijske delatnosti, štampanja […]

Read More

Centar za praktičnu politiku (CPP) traži od Vlade Srbije i predstavnika bošnjačke nacionalne zajednice u Srbiji da hitno otvore javnu raspravu o modelu ostvarivanja prava na obrazovanje na bosanskom jeziku. Uvođenje bosanskog u pojedine škole u septembru ove godine dovelo je do haosa u obrazovnom sistemu i može ozbiljno da ugrozi i obrazovanje dece i […]

Read More

Centar za praktičnu politiku (CPP) poziva sve državne institucije da na sistemski način rešavaju probleme na jugu Srbije umesto što reaguju na incidente i održavaju atmosferu straha upotrebom žandarmerije za uklanjanje jednog spomenika. Vlada Srbije, kao i prethodne vlade, seti se Juga Srbije jedino kada se dogodi neki incident. Poslednji slučaj sa rušenjem spomenika borcima […]

Read More

Koordinacija civilnog društva u Sandžaku (Urban In, Sandžački odbor za ljudska prava, Kulturni centar Damad, Impuls Tutin, Flores Sjenica, Nova vizija Prijepolje i Ženske inicijative Priboj) i Centar za praktičnu politiku zahtevaju od države Srbije da hitno razmotri preporuke koje je civilni sektor Sandžaka formulisao za pomoć žrtvama ratnih zločina i kršenja ljudskih prava tokom […]

Read More

Organizacije civilnog društva iz Srbije pružaju podršku svojim koleginicama u Sandžaku i traže od institucija države da počnu sa rešavanjem otvorenih pitanja u Sandžaku i spreče narastajući ekstremizam. Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, nastavlja hajku na najistaknutije predstavnice civilnog sektora u Sandžaku. Koristeći nereagovanje i loše rezultate državnih institucija proteklih godina, Zukorlić […]

Read More

Centar za praktičnu politiku i Koordinacija civilnog društva u Sandžaku (Urban In, Sandžački odbor za ljudska prava, Kulturni centar Damad, Impuls Tutin, Flores Sjenica, Nova vizija Prijepolje i Ženske inicijative Priboj) pozivaju Vladu Srbije da hitno formuliše jasnu strategiju u vezi sa svim otvorenim pitanjima u Sandžaku, a posebnu u vezi sa izborima za Nacionalni […]

Read More

Centar za praktičnu politiku (CPP) objavio je predlog Strategije za integraciju albanske manjine u Srbiji u okviru svog programa Politika integracije. Cilj Strategije je integracija Albanaca iz Preševa, Bujanovca i Medveđe u politički, društveni i ekonomski život Srbije. Strategija sadrži realne i izvodljive mere, ne dotičući otvorena pitanja koja se moraju rešavati u komunikaciji države […]

Read More

Centar za praktičnu politiku (CPP), u saradnji sa organizacijama članicama Koordinacije civilnog društva Sandžaka napravio je predlog preporuka za buduću državnu Strategiju za Sandžak. Preporuke su napravljene nakon konsultacija sa predstavnicima civilnog društva Sandžaka i sadrže 25 mera iz pet oblasti društvenog života. Preporuke se odnose na poboljšanje položaja žrtava ratnih zločina i kršenja ljudskih […]

Read More

Centar za praktičnu politiku i organizacije članice Koordinacije civilnog društva u Sandžaku (Urban In, Sandžački odbor za ljudska prava, Kulturni centar Damad, Impuls, Flores, Nova vizija i Ženske inicijative Priboj) pozivaju Vladu Srbije da pokrene dijalog sa svim predstavnicima Bošnjaka u Srbiji i pronađe najbolje rešenje za tenzije nastale tokom rada prethodnog ministra za ljudska […]

Read More

Koordinacija civilnog društva u Sandžaku i potpisane organizacije civilnog društva u Srbiji zahtevaju od dnevnog lista „Danas“da obrazloži svoju odluku da objavi poziv na linč Aide Ćorović u formi reagovanja Muslimanskog omladinskog kruga. Predstavnice civilnog sektora već dugo su izložene otvorenim napadima, omalovažavanju i pretnjama od strane političkih i verskih struktura u Sandžaku. One su […]

Read More