Koalicija za slobodu pristupa informacijama poziva Odbor za kulturu i informisanje Narodne Skupštine, da što pre uputi predlog za izbor Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Na osnovu člana 30. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, jedino je ovaj skupštinski odbor ovlašćen da pokrene postupak izbora. Aktuelnom povereniku […]

Read More

Centar za praktičnu politiku (CPP) upozorava vlast da zabranom Parade ponosa direktno krši osnovna ljudska prava i priznaje da nema snagu da obezbedi poštovanje Ustava države Srbije. CPP poziva organizatore Parade ponosa da podnesu tužbu protiv Srbije Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu i ustavnu žalbu Ustavnom sudu Srbije ako vlast zabrani Paradu ponosa. […]

Read More

Centar za praktičnu politiku (CPP) podneo je predstavku Republičkoj radiodifuznoj agenciji (RRA) protiv Televizije Pink zbog direktne diskriminacije državljana Hrvatske, kao i pravnih lica sa sedištem u ovoj državi. Predstavka će biti upućena i Poverenici za zaštitu ravnopravnosti. Televizija Pink, po nalogu vlasnika Željka Mitrovića, zabranila je reklamiranje svih prizvoda firmi iz Hrvatske, reklamiranje Hrvatske […]

Read More

Centar za praktičnu politiku traži od svih političkih aktera u Srbiji da usvoje zaštitu ljudskih prava kao kamen temeljac države i svih državnih strategija i politika. Svakodnevno licitiranje sa poštovanjem ljudskih prava i njihovo povezijivanje sa učlanjenjem u međunarodne organizacije, dobijanjem kredita ili finansijske pomoći devalvira samu ideju ljudskih prava kao urođenih i neotuđivih prava […]

Read More

Centar za praktičnu politiku (Centar) zahteva od Tužilaštva i sudova da se priduže policiji u zaštiti građana Beograda i pravnog poretka u Srbiji i primene najoštrije zakonske sankcije prema huliganima koji su razrušili Beograd u pokušaju da spreče održavanje Parade ponosa. Huligani su tokom nereda napali i policijsko vozilo koje je prevozilo aktiviste nakon završetka […]

Read More