Centar za praktičnu politiku (CPP) pozdravlja početak javne diskusije o sredstvima građana Srbije koje Vlada i druge državne institucije troše na Kosovo. Izjava ministra Gorana Bogdanovića od 14. marta 2011. godine prvi je korak u pokretanju te diskusije, ali takođe i povod za mnoga pitanja. Prema istraživanjima Centra za praktičnu politiku u 2009. godini institucije […]

Read More

Centar za praktičnu politiku pokrenuo je web sajt www.kolikokostakosovo.info. Cilj sajta je da se građani aktivno uključe u planiranje budžetskih trošenja za Kosovo i njihovu kontrolu, kao i da se pruži podrška promeni državne politike prema Kosovu. Na sajtu se nalaze informacije do kojih su došli istraživači Centra za praktičnu politiku o trošenjima državnih institucija […]

Read More

Centar za praktičnu politiku iz Beograda i Centar za mirovne studije iz Zagreba sa zadovoljstvom vas pozivaju na prezentaciju rezultata i preporuka istraživanja ‘Usklađenost zakonodavstva i prakse hrvatskih institucija prema pojavi neregularnih migracija i sustavu azila s europskom pravnom stečevinom’. Prezentacija će se održati u četvrtak 23. decembra u Centru za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21, […]

Read More