Centar za praktičnu politiku (CPP) podneo je predstavku Republičkoj radiodifuznoj agenciji (RRA) protiv Televizije Pink zbog direktne diskriminacije državljana Hrvatske, kao i pravnih lica sa sedištem u ovoj državi. Predstavka će biti upućena i Poverenici za zaštitu ravnopravnosti.

Televizija Pink, po nalogu vlasnika Željka Mitrovića, zabranila je reklamiranje svih prizvoda firmi iz Hrvatske, reklamiranje Hrvatske turističke zajednice, pa čak i emitovanje muzike i filmova iz Hrvatske. Takođe, počevši od 5. avgusta 2011. godine, započeta je aktivna kampanja Televizije Pink protiv Republike Hrvatske i njenih institucija koja se odvija u svim informativnim emisijama ove televizije. Prenaglašavaju se incidenti i predstavljaju kao deo planiranih državnih aktivnosti, hrvatski proizvođači optužuju se da prodaju “otrovnu” robu, institucije Hrvatske, od carine, policije, Vlade do medija optužuju se da rade protiv Srbije i daje se prostor u centralnim informativnim emisijama svakom ko ima bilo kakav lični problem sa nekom od hrvatskih institucija. Na ovaj način lični problemi fizičkih i pravnih lica iz Srbije stavljaju se u kontekst “neprijateljskog” ponašanja Hrvatske prema Srbima i otvoreno se poziva na mere reciprociteta. U prilog ovoj tvrdnji, navodimo da Željko Mitrović zaplenu svoje jahte od strane hrvatske carine naziva “zaplenom srpske imovine u Hrvatskoj”.

Ovakvo ponašanje predstavlja grubo kršenje anti-diskriminacionih odredbi kako međunarodnih konvencija, tako i domaćih zakona. Televizija Pink, zabranjujući sve što ima nacionalni predznak “hrvatsko” u svom programu, namerno stvara atmosferu mržnje i nepoverenja prema Republici Hrvatskoj koja direktno podstiče neprijateljstvo prema građanima Hrvatske i građanima Srbije hrvatskog porekla. Republička radiodifuzna agencija dužna je da po službenoj dužnosti reaguje na očiglednu zloupotrebu javne frekvencije kao javnog dobra i spreči svako slično ponašanje javnih emitera u budućnosti.

Centar za praktičnu politiku izražava ozbiljnu zabrinutost povodom nereagovanja po službenoj dužnosti RRA i drugih nadležih državnih organa. Upozoravamo da svako raspirivanje mržnje ima posebnu težinu na prostoru Zapadnog Balkana, koji se oporavlja od posledica međuetničkih sukoba iz devedesetih godina prošlog veka.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.