Organizacije civilnog društva iz Srbije pružaju podršku svojim koleginicama u Sandžaku i traže od institucija države da počnu sa rešavanjem otvorenih pitanja u Sandžaku i spreče narastajući ekstremizam.

Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, nastavlja hajku na najistaknutije predstavnice civilnog sektora u Sandžaku. Koristeći nereagovanje i loše rezultate državnih institucija proteklih godina, Zukorlić je pod svoju kontrolu stavio veliki broj verskih, kulturnih, političkih i medijskih institucija u Sandžaku. Jedna od glavnih meta mu je civilni sektor Sandžaka koji se tokom devedesetih profilisao kao jedan od najozbiljnih delova civilnog sektora u Srbiji. Dodatni povod za napade predstavlja činjenica da civilni sektor u Sandžaku gotovo u potpunosti predvode žene.

Mediji pod kontrolom Muamera Zukorlića već mesecima vode bespoštednu kampanju protiv predstavnica civilnog sektora optužujući ih, između ostalog, za izdaju, nepatriotsko ponašanje i ugrožavanje vere. Ovakve optužbe u sredini poput Sandžaka imaju dodatnu težinu i u velikoj meri ugrožavaju normalan život i rad organizacija civilnog društva i njihovih aktivistkinja i aktivista. Tekstovi vrve od govora mržnje prema ženama, uvreda, kleveta i nacionalističke i fundamentalističke histerije.

Organizacije civilnog društva iz Srbije pružaju bezrezervnu podršku svojim koleginicama iz Sandžaka i zahtevaju od državnih institucija da počnu sa rešavanjem problema u Sandžaku. Jedina snaga Muamera Zukorlića i grupe ekstremista koju predvodi leži u neefikasnom i nedovoljnom zalaganju institucija Srbije da se reše otvorena pitanja u Sandžaku i krupnim greškama zvanične politike na ovom području u poslednjih nekoliko godina. Najkrupnija od tih pitanja su upravo ona na kojima Zukorlić skuplja političke poene – paralelna Islamska verska zajednica kreirana od strane Vlade Vojislava Koštunice i diskriminatorni Zakon o crkvama i verskim zajednicama, težak ekonomski položaj stanovništva, ugroženo pravo Bošnjaka na ravnopravno učešće u organima javne vlasti (posebno u policiji i pravosuđu), neulaganja u infrastrukturu Sandžaka, nerešena pitanja raseljenih u opštini Priboj, problemi prouzrokovani ratnim zločinima i masovnim kršenjima ljudskih prava Bošnjaka u Sandžaku tokom devedesetih i slično.

Organizacije civilnog društva već godinama upozoravaju državu da nereagovanje na probleme i njihovo guranje pod tepih dodatno proizvode ekstremizam i drastično ugrožavaju bezbednosti i miran život svih u Sandžaku. Samo aktivno rešavanje problema koji se ne smeju prećutkivati i jasna poruka države da su svi u Sandžaku ravnopravni pred zakonom može da zaustavi narastujući ekstremizam. Odgovornost nije i neće biti na grupi ekstremista okupljenoj oko Zukorlića, već isključivo na institucijama države Srbije.

Potpisnici: Centar za praktičnu politiku Komitet pravnika za ljudska prava Građanske inicijative Beogradski fond za političku izuzetnosti Odbor za ljudska prava Bujanovac Proaktiv Niš Mlada Srbija Centar za nove komunikacije Dokukino Novosadski humanitarni centar Regionalni centar za manjine Centar za evroatlantske studije Multietnički centar za razvoj regije Dunav 21 Gej strejt alijansa OG Helsinškog odbora za ljudska prava Fonda za otvoreno društvo Pro concept Incest-trauma centar Centar modernih veština Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije Dr sc. Mile Lasić, Marijana Pajvančić Miljenko Dereta

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.