Centar za praktičnu politiku (CPP) poziva vlasti u Srbiji da upravo otvoreno poglavlje 35 u pregovorima sa EU iskoriste za punu normalizaciju odnosa sa Kosovom i uspostavljanje pretpostavki za trajni mir na Balkanu. CPP, kao koordinator Radne grupe za poglavlje 35 u okviru Nacionalnog konventa, nastaviće aktivno da prati i sarađuje sa pregovaračkom grupom za ovo poglavlje i svim institucijama koje se bave odnosima Srbije i Kosova.

Poglavlje 35 bavi se odnosima Srbije i Kosova i tesno je povezano sa aktuelnim pregovorima u Briselu o normalizaciji odnosa. Dosada postignuti sporazumi implementirani su samo delimično i svaki od njih pratile su brojne kontraverze. Najveći problem predstavlja netransparentan proces pregovora i nedovoljna uključenost građana u ceo proces.

Pregovaračka pozicija EU objavljena na sajtu Evropske komisije (http://data.consilium.europa.eu/doc/document/AD-12-2015-INIT/en/pdf) sadrži početna merila za praćenje napretka Srbije u procesu evropskih integracija i uglavnom se odnosi na implementaciju već postignutih sporazuma i završetak normalizacije u oblastima koje ti sporazumi pokrivaju.

U interesu građana Srbije je da vlast pregovore sa EU u oblasti normalizacije odnosa sa Kosovom doživi kao prednost za državu i kao priliku da se otklone sukobi koji opterećuju odnose Srba i Albanaca više od jednog veka. Za punu normalizaciju odnosa poželjno je da se ode i dalje od zahteva EU i da se hitno počne sa rešavanjem važnih tema koje opterećuju odnose dva naroda, poput suđenja za ratne zločine, rešavanja sudbine nestalih, povratka izbeglica i rešavanja imovinskih prava.

Proaktivna uloga Srbije i rešavanje i onih problema koji nisu za sada na EU agendi pokazalo bi zrelost i posvećenost Srbije miru na Balkanu i normalnom životu svih građana. To su vrednosti kojima bi svaka vlada morala da bude posvećena nezavisno od težnje za članstvom u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji, uključujući i Evropsku uniju.

Za više informacija možete se obratiti Draganu Popoviću na e-mail dragan@policycenter.info ili na telefon 063 339 344

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.