Centar za praktičnu politiku pokrenuo je web sajt www.kolikokostakosovo.info. Cilj sajta je da se građani aktivno uključe u planiranje budžetskih trošenja za Kosovo i njihovu kontrolu, kao i da se pruži podrška promeni državne politike prema Kosovu.

Na sajtu se nalaze informacije do kojih su došli istraživači Centra za praktičnu politiku o trošenjima državnih institucija kakve su ministarstva, javna preduzeća, agencije, lokalne samouprave i slično. Na sajtu je predstavljen i javni dug Kosova koji otplaćuje Srbija, kao i preostali iznos tog duga.

Osim cifara, na sajtu su dostupni i dokumenti državnih organa koji sadrže iznos potrošenog novca, kao i medijski tekstovi o troškovima za Kosovo. Da bi se lakše izračunala cifra koja je za Kosovo potrošena od trenutka kada država Srbija ne upravlja tom teritorijom, na sajtu je postavljen brojač. Brojač pokazuje u svakoj sekundi koliko novca je u evrima potrošeno na Kosovo od 10. juna 1999. godine. Radi lakšeg upoređivanja date su i procene šta sve može da se izgradi ili kupi za tu količinu novca.

Buduća strategija države Srbije u odnosu na Kosovo mora počivati na interesima građana i na zahtevima svakodnevnog života. Jedan od načina da se podrži promena politike i njeno fokusiranje na životna pitanja ljudi jeste i kontrola državnih izdataka za troškove na Kosovu i usmeravanje novca na pomoć ljudima kojima je ta pomoć neophodna. Pregovori koji upravo počinju u Beču prilika su da se promena državne politike pokaže u praksi.

Izdvajanja Srbije za Kosovo ne moraju sama po sebi biti sporna ako idu kroz legalne tokove i ako su građanima dostupni jasni i precizni podaci o nameni, načinu trošenja i rezultatima koji se ovim novcem ostvaruju. Na Kosovu ne funkcionišu poreski ili bilo koji drugi organi Republike Srbije. Nema inspekcija, ne podnose se završni računi niti izveštaji o realizaciji projekata. Ovakva situacija urušava ozbiljno vladavinu prava u Srbiji i drastično povećava mogućnost za korupciju i druge oblike kriminala. Povećanje transparentnosti trošenja budžetskih sredstava predstavlja prvi korak da se uspostavi puna kontrola građana Srbije nad trošenjem njihovog novca.

Centar za praktičnu politiku nastaviće da prikuplja podatke o trošenjima za Kosovo i poziva sve građane koji raspolažu informacijama o ovoj temi da svu dokumentaciju šalju na e-mail: office@policycenter.info.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.