Centar za praktičnu politiku (CPP) poziva Vladu Srbije, Predsednika i lokalne vlasti da hitno zaustave talas masovnih smena u državnoj upravi. Na osnovu istraživanja koje je CPP uradio, za prvih osam meseci rada Vlada i Predsednik razrešili su 1096, gradske vlasti Novog Sada 977, a gradske vlasti Niša 698 ljudi. Ovi podaci ukazuju na linearno otpuštanje svih koji nisu iz partija na vlasti na lokalnom i nacionalnom nivou. Istraživanje je obuhvatilo samo razrešenja i opozive koji se objavljuju u Službenom glasniku i Službenim listovima.

Masovne smene obuhvatile su sve oblasti državne uprave, pa se tako smenjuju direktori javnih preduzeća, ambasadori, članovi upravnih i nadzornih odbora, direktori domova zdravlja, škola, centara za socijalni rad, direktori muzeja, galerija, pozorišta, kulturnih centara, biblioteka, članovi školskih odbora, čak i funkcioneri sigurne ženske kuće u Nišu ili ustanove za izradu tapiserija u Novom Sadu.

Po važećim propisima, vlast nema obavezu da obrazloži smene izabranih i postavljenih lica. Međutim, odsustvo obrazloženja i indikativno linearno smenjivanje i postavljanje novih funkcionera ukazuje na odsustvo bilo kakve evaluacije i donošenje odluka na osnovu partijske pripadnosti. Ovakva praksa potpuno učvršćuje partijsku državu i ruši vladavinu prava u Srbiji. Nasilnim smenama, bez obrazloženja i bez ocene rezultata rada, uvodi se partijska pripadnost kao apsolutno načelo u upravljanju državom. Istovremeno se šalje poruka svim izabranim i postavljenim funkcionerima da rezultati rada nisu merilo i da nije važno kako rade, već da li pripadaju vladajućoj stranci.

Iako su neke od smena izazvala brojne reakcije stručne javnosti (Ksenija Radulović, Ana Stolić, Slobodan Gavrilović, Laslo Blašković…), vlasti u Srbiji nisu reagovale, a stranke vladajuće koalicije javno brane partijsku pripadnost kao vrhovno načelo rada državne uprave. Na mesta smenjenih dovedene su stotine partijski činovnika, od kojih su mnogi bez ikakvih kvalifikacija za posao koji bi trebalo da rade. Vlada Srbije nastavlja da postavlja upravne odbore javnih preduzeća iako je na snagu stupio novi Zakon o javnim preduzećima koji ukida te institucije.

CPP upozorava javnost da se u senci pregovora sa Kosovom i spektakularnih hapšenja bogatih ljudi odvija demontaža ionako krhkog sistema državne uprave u Srbiji. Posledice urušavanja vladavine prava biće dalekosežne i teško ispravljive.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.