Organizacije civilnog društva održale su osnivačku sednicu Radne grupe za praćenje poglavlja 35 (Kosovo) u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU). NKEU je široka koalicija više stotina organizacija koja će pratiti proces pregovora Srbije i EU, davati komentare i zastupati ideje i predloge civilnog društva u ovom procesu. Odlukom Odbora za evropske integracije Skupštine Srbije Konvent je formalno priznat kao telo koje će Odbor konsultovati prilikom razmatranja pregovaračkih pozicija Vlade Srbije.

Radna grupa za pregovaračko poglavlje 35 pratiće normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, implementaciju Briselskog sporazuma i sve druge teme značajne za ovu oblast. Cilj Radne grupe je da pomogne proces normalizacije odnosa i unapredi život građana Srbije i Kosova kroz zastupanje predloga praktičnih politika, konkrentih rešenja za implementaciju Briselskog sporazuma i kroz promociju vrednosti Evropske unije.

Radna grupa je otvorena za sve organizacije civilnog društva, profesionalna i akademska udruženja i pojedince-eksperte koji se bave ovom temom. Do sada je Radnoj grupi pristupilo više od 20 organizacija, među kojima su i Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Fond za humanitarno pravo, Biro za društvena istraživanja – BIRODI, Hartefakt fond, Fondacija za otvoreno društvo, Helsinški odbor za ljudska prava, NUNS, Građanske inicijative, Grupa 484, CRTA, Centar za nove komunikacije Dokukino, Centar za evro-atlantske studije i drugi.

Koordinator Radne grupe za poglavlje 35 je Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, kome se možete obratiti za sve dodatne informacije i pitanja na telefon +381 63 339 344 ili na e-mail dragan@policycenter.info.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.