10. decembar 2012. godine od 11:00, Kuća ljudskih prava i demokratije, Kneza Miloša 4, Beograd

Povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava na otvaranju biblioteke Kuće ljudskih prava i demokratije, biće prezentovan „Izveštaj o radu nove Vlade u oblasti ljudskih prava, tranzicione pravde i vladavine prava“.

Biblioteku će svojim pozdravnim govorima otvoriti:
• Dragan Đilas, Gradonačelnik Beograda
• Majkl Devenport, Ambasador Velike Britanije
• Nils Ragnar Kamsvag, Ambasador Norveške

Istraživači/ce Kuće ljudskih prava i demokratije pratili su rad državnih institucija analizirajući nova dokumenta i zakone, medijsko izveštavanje o radu nove Vlade i prikupljajući informacije po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Izveštaj je rađen po oblastima koje Kuća ljudskih prava i demokratije inače pokriva u svom radu a to su: ljudska prava, tranziciona pravda i vladavina prava. Slučajevi koji su obrađeni u izveštaju izabrani su strateški, tako da oslikavaju rad Vlade u ovom periodu.

Deo izveštaja koji obuhvata analizu odluka i rada Vlade u oblasti ljudskih prava obuhvata formiranje institucije koja se bavi ljudskim pravima, pravo na slobodu okupljanja, pravo na slobodu udruživanja, socijalna prava i zaštitu branitelja i braniteljki ljudskih prava. Oblast tranzicione pravde obuhvaćena je jedinstveno, a uključuje odnos prema državama u regionu i odnos prema masovnim kršenjima ljudskih prava u prošlosti. Vladavina prava obrađena je kroz različite aspekte rada institucija, reformu pravosuđa i izmene sistemskih zakona i zaštitu principa podele vlasti.

Izveštaj će biti predat Vladi Srbije uz simboličnu šetnju „Parada ljudskih prava“ od Kuće ljudskih prava i demokratije do zgrade Vlade.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.