CILJEVI

 

PC je posvećen jačanju uticaja civilnog sektora. Radi ostvarenja tog cilja PC će obezbediti stručnu pomoć i podršku organizacijama za zaštitu ljudskih prava i tranzicionu pravdu radi usvajanja dobri praksi i standarda i aktivnog praktikovanja vrednosti za koje se civilni sektor zalaže u svakodnevnom poslovanju organizacija.

PC će pružati organizacijama pomoć pre svega kroz osnaživanje kapaciteta za upravljanje organizacijom i ljudskim resursima, edukaciju i trening iz oblasti menadžerskih veština, pružanje organizacijskih saveta, trening o tehnikama rada i slično.

PC pomaže organizacijama za ljudska prava i tranzicionu pravdu i kroz izgradnju kapaciteta za istraživanje u oblasti ljudskih prava, dokumentovanje, pisanje izveštaja i predloga za praktičnu politiku, kao i kroz pomoć u metodama umrežavanja i povećanja vidljivosti radi boljeg ostvarivanja ciljeva i postizanja rezultata.

 

Podrška organizacijama za ljudska prava i tranzicionu pravdu neophodan je preduslov stvaranja demokratskog i pravednog društva u Srbiji. Ova podrška mora biti sistemska i uperena ka stvaranju preduslova za održivi razvoj organizacija civilnog društva.

PC pruža usluge organizacijama u oblasti stvaranja sistema, upravljanja sistemom i implementiranja vrednosti civilnog društva u svakodnevnom radu.

PC organizacijama za ljudska prava i tranzicionu pravdu obezbedjuje temelj za dalje delovanje putem pružanja kompletne podrške u procesu izgradnje organizacijske strukture, usvajanja i primene principa rada, sastavljanja osnovnih dokumenata i sprovođenja procesa planiranja

Posebna pažnja je usmerena na organizacije i pojedince u unutrašnjosti i novim ljudima koji tek ulaze u ovu oblast. Na taj način stvara se jaka baza sastavljena od organizacija koje su sposobne i voljne da se uspešno bore za poštovanje ljudskih prava i uspostavljanje mehanizama tranzicione pravde u Srbiji.

 

PROGRAMSKE SMERNICE

 

Održiva struktura organizacije zasniva se na dobro postavljenom sistemu i veštinama upravljanja sistemom.

PC pomaže organizacijama za ljudska prava i tranzicionu pravdu da izgrade sistem koji zadovoljava najviše standarde organizacijskog poslovanja, ali i koji je prilagođen specifičnostima svake organizacije.

Sistem čine principi, struktura i opis poslova. PC organizuje sistem u saradnji sa organizacijom i pomaže menadžmentu i zaposlenima da dođu do najboljih i najefikasnijih rešenja. Principi rada omogućavaju da se stvore jake i održive organizacije za ljudska prava i tranzicionu pravdu koje ne zavise od pojedinaca i vođene su isključivo ostvarenjem svoje misije.

PC pomaže organizacijama da razviju strukturu koja odgovara okolnostima u kojima organizacija radi i opis poslova svakog od zaposlenih i saradnika koji će pružiti najbolje rezultate.

 

PC pruža podršku organizacijama za ljudska prava i tranzicionu pravdu da stvore jasne planove za ostvarenje svojih ciljeva. Tome služe pre svega strateški dokumenti, koji kroz misiju, viziju i strateške ciljeve organizacije obezbeđuju temelj za delovanje i fokus za više godina unapred.

PC radi sa organizacijama na stvaranju operativnih planova na osnovu kojih je lako pratiti ostvarenje zacrtanih ciljeva, evaluirati rezultate i uočiti eventualne probleme i nedostatke u radu.

PC obezbeđuje pomoć za organizacije civilnog društva u vidu stručnih saveta, izrade dokumenata, organizacije planiranja, stručne pomoći u vidu moderacije procesa i redovne saradnje na polju praćenja realizacije postavljenih planova.

Za praćenje ostvarenja planova PC pomaže organizacijama za ljudska prava i tranzicionu pravdu u razvoju indikatora uspešnosti i odgovarajuće metodologije za evaluiranje postignutih rezultata organizacije i zaposlenih.

PC pruža usluge organizacijama za ljudska prava i tranzicionu pravdu u vidu edukacionih treninga na kojima se stiču veštine upravljanja organizacijom i ljudima, menadžerske veštine, veštine delegiranja, prenošenja znanja i davanja povratnih informacija, kao i veštine timskog rada i evaluacije rezultata organizacije i zaposlenih. Na ovaj način jačaju se kapaciteti organizacija kako bi one mogle ozbiljnije i profesionalnije da doprinesu ostvarenju svojih ciljeva i društvenoj promeni.

PC će posebnu pažnju posvetiti razvoju kapaciteta organizacija da samostalno naprave plan za namicanje sredstava, da se pozicioniraju u oblasti gde imaju najviše znanja i iskustava kao i da prepoznaju probleme u društvu čijem rešavanju bi mogle da doprinesu.

PC obezbeđuje organizacijama za ljudska prava i tranzicionu pravdu tehničke uslove za realizaciju sopstvenih aktivnosti u vidu baza podataka, organizacije servera, arhiviranja dokumentacije, organizacije događaja i slično.

PC pruža stručnu pomoć u oblasti edukacije o istraživanju kršenja ljudskih prava, dokumentovanja, pisanja izveštaja i predloga za praktične politike, kao i u oblasti javnog zagovaranja.

PC je posebno posvećen podršci organizacijama za ljudska prava i tranzicionu pravdu u oblasti povećanja vidljivosti, umrežavanja i saradnje sa institucijama. U tom cilju, PC pruža organizacijama edukativne treninge o komunikacijskim strategijama, vidovima i metodima komunikacije sa javnošću, načinima i prednostima umrežavanja i strategijama saradnje sa institucijama.