Centar za praktičnu politiku (CPP) poziva Vladu Srbije da povuče iz skupštinske procedure Nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina (u daljem tekstu Nacrt). Nakon odluke Ustavnog suda Srbije kojom su brojne odredbe važećeg Zakona o nacionalnim savetima proglašene neustavnim, neophodno je da se cela materija ponovo razmotri u širokoj i demokratskoj javnoj raspravi.

Nacrt sadrži odredbe vezane za izbor Saveta i statusna pitanja, ali ne menja ništa u nadležnostima ovih tela. Predložene izmene su neophodne i rezultat su uočenih problema prilikom sprovođenja zakona. Međutim, još veći problemi javljaju se prilikom implementacije odredbi koje regulišu nadležnosti nacionalnih saveta i to u sve četiri oblasti kojima se ova tela bave – kultura, informisanje, obrazovanje i službena upotreba jezika i pisma.

CPP je uputio predlog za dopunu Nacrta u oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina. U dokumentu se predlaže brisanje svih odredbi koje dozvoljavaju vlasništvo nad medijima nacionalnim savetima. Pravni režim u oblasti javnog informisanja mora biti jedinstven za celu Srbiju, bez obzira na kom jeziku se javnost informiše. Jedan od osnovnih principa tog režima je da država i njene institucije ne mogu da osnivaju niti da budu vlasnici medija (sa izuzetkom javnih servisa Srbije i Vojvodine). Mediji u vlasništvu nacionalnih saveta ne doprinose ostvarivanju prava manjina, već uspostavljaju direktnu stranačku kontrolu nad informisanjem.

CPP podseća da je nedavno objavio istraživanje o implementaciji prava na obrazovanje na bosanskom jeziku u školama u Sandžaku čiji glavni zaključak je da se ovaj proces odvija haotično i da su najveće žrtve upravo učenici. Ozbiljni problemi uočeni su i u preuzimanju institucija kulture od strane nacionalnih saveta kao direktna posledica loših zakonskih rešenja i sukoba odredbi Zakona o nacionalnim savetima i Zakona o kulturi. O ovim problemima već su izveštavale druge organizacije poput Beogradskog centra za ljudska prava, a na njih je ukazivao i Pokrajinski ombudsman u svojim izveštajima.

Imajući sve ovo u vidu, CPP veruje da je uzrok problema u nepostojanju jasne strategije i politike Srbije u oblasti implementacije prava nacionalnih manjina. Veliki broj usvojenih zakonskih i praktičnih rešenja dovodi do segregacije umesto integracije i ne doprinosi razvoju ni prava nacionalnih manjina ni kulture različitosi u Srbiji. Novi Zakon o nacionalnim savetima trebalo bi da bude rezultat široke javne rasprave u kojoj bi se utvrdili ciljevi države u ovoj oblasti i adekvatne mere za njihovo ostvarivanje.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.