Centar za praktičnu politiku (CPP), u saradnji sa organizacijama članicama Koordinacije civilnog društva Sandžaka napravio je predlog preporuka za buduću državnu Strategiju za Sandžak.

Preporuke su napravljene nakon konsultacija sa predstavnicima civilnog društva Sandžaka i sadrže 25 mera iz pet oblasti društvenog života. Preporuke se odnose na poboljšanje položaja žrtava ratnih zločina i kršenja ljudskih prava iz devedesetih, unapređenje ljudskih i manjinskih prava, izgradnju političke kulture, položaj verskih zajednica i unapređenje ekonomske situacije. Preporuke su dostupne na web stranici CPP-a Strategija za Sandžak.

CPP će u predstojećem periodu sprovesti kampanju javnog zagovaranja usvajanja preporuka od strane nadležnih institucija. U saradnji sa Koordinacijom civilnog društva Sandžaka biće nastavljen rad na formulisanju kompletne Strategije za Sandžak, kao i napori da što pre počne implementacija preporučenih mera od strane državnih institucija.

Predlozi preporuka otvoreni su za javnu diskusiju i CPP poziva sve zainteresovane aktere društvenog i političkog života da daju svoj doprinos putem komentara, sugestija, kritika i dopuna predloženih mera. CPP stoji na raspolaganju svima koji su zainteresovani za dalju saradnju i zajednički rad na unapređenju preporuka i formulisanju buduće Strategije za Sandžak.
Preporuke za Strategiju za Sandžak deo su programa CPP-a u oblasti prevencije konflikta koji je podržan od strane Fonda za otvoreno društvo i Britanske ambasade u Beogradu.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.