Organizacije članice Koordinacije civilnog društva u Sandžaku pozivaju Vladu Srbije da tokom predstojećih pregovora o rekonstrukciji ne ukida Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, već da promeni ministra i politiku.

Ministar Svetozar Čiplić napravio je veliki broj grešaka tokom svog mandata koji su skupo koštali sve građane Srbije. Nepromišljenim i nelegalnim aktivnostima u vezi sa konstituisanjem Bošnjačkog nacionalnog saveta, ministar je zaoštrio situaciju u Sandžaku i dao municiju u ruke onima koji se kriju iza verskih ili političkih položaja. Na nezakonite akte ministra reagovali su i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić i Zaštitnik građana Saša Janković, ali to nije rezultiralo političkom odgovornošću Čiplića. Zbog falsifikovanja potpisa za formiranje biračkih spiskova nacionalnih manjina podnete su i krivične prijave.

Ministar Čiplić glasao je za povlačenje Zakona o borbi protiv diskriminacije iz skupštinske procedure, optužen je za mobing od strane najbližih saradnika, Zakonom o nacionalnim savetima manjina dozvolio je nacionalnim oligarhijama da stvore svoje partijske televizije, a izostala je njegova reakcija kada su Romi u Jabuci kod Pančeva bili izloženi linču. Smenu ministra Čiplića u martu 2010. godine zatražilo je 79 udruženja građana iz cele Srbije, dok je 29. januara 2011. godine to zahtevalo i 27 romskih organizacija.

Iako su rezultati rada Svetozara Čiplića poražavajući to ne sme da bude opravdanje za ukidanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Srbija je država opterećena teškim nasleđem prošlosti, istorijom kršenja ljudskih i manjinskih prava i visokim nepoverenjim između etničkih zajednica. Ljudska prava još uvek nisu postala temeljna vrednost države i društva i pred nama je težak posao da svim građanima bude garantovano ono što im rođenjem pripada.

Pozivamo Vladu Srbije da otvori široke konsultacije sa predstavnicima civilnog društva, nacionalnih, verskih, seksualnih i svih drugih manjina u Srbiji o najboljim rešenjima u ovoj oblasti. Ona se ne smeju svesti na personalni izbor, već moraju biti praćena odgovarajućom reformom državne politike u oblasti zašitite ljudskih i manjinskih prava koju će buduće ministarstvo i ministar dosledno sprovoditi i braniti.

Za Koordinaciju civilnog društva u Sandžaku: Centar za praktičnu politiku – Beograd Urban In – Novi Pazar Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda – Novi Pazar Kulturni centar Damad – Novi Pazar Impuls – Tutin Flores – Sjenica Nova vizija – Prijepolje Ženska inicijativa Priboj

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.