Centar za praktičnu politiku (CPP) zahteva od Upravnog odbora Radio televizije Srbije da preispitaju rad menadžmenta ovog javnog preduzeća zbog kontinuiranog kršenja Zakona o slobodnom pristupu informacijama i skrivanja troškova od javnosti.

CPP sprovodi već godinu i po dana istraživanje o troškovima za Kosovo različitih budžetskih subjekata u Srbiji. Svi podaci dobijeni istraživanjem prezentuju se na web sajtu Koliko Košta Kosovo. U toku je istraživanje troškova napravljenih 2010. i 2011. godine. Radio televiziji Srbije poslat je zahtev u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja da dostavi podatke o svojim troškovima za ljude i objekte na Kosovu. Od svih ministarstava, javnih preduzeća i agencija kojima su podneti zahtevi, do sada je jedino RTS odbio da odgovori uz obrazloženje da bi dostavljanje podataka iziskivalo „poseban angažman stručnih službi RTS“.

Radio televizija Srbije odbila je i početkom prošle godine da dostavi podatke o troškovima za 2009. godinu uz slično obrazloženje. S obzirom da je RTS jedini kome ovakav zahtev predstavlja suviše veliki posao, CPP ocenjuje da se radi o namernom izbegavanju poštovanja zakona. CPP je uputio žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na ovakav odgovor RTS-a.

S obzirom da RTS odbija da dostavi podatke za koje bez ikakve sumnje postoji opravdan interes javnosti da ih zna, zahtevamo od Upravnog odbora RTS-a da se o ovom slučaju izjasni i da preispita rad menadžmenta ove kuće.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.