Centar za praktičnu politiku (CPP) traži od Vlade Srbije i Bošnjačkog nacionalnog vijeća da u saradnji započnu široku javnu raspravu o implementaciji prava na obrazovanje na bosanskom jeziku. CPP je izradio i predlog praktične politike kako bi pomogao donosiocima odluka u ovoj oblasti. Predlog je dostupan na sajtu CPP: Predlog Obrazovanje na Bosanskom

CPP predlaže javnu raspravu u kojoj bi se došlo do rešenja za zadovoljenje prava Bošnjaka da se školuju na svom jeziku, kao i za sprečavanje segregacije dece po nacionalnoj osnovi u sandžačkim školama.

Dosadašnja implementacija ovog prava tekla je haotično, uz brojne probleme, nerazumevanja, pritiske i krivične prijave, o čemu je CPP objavio istraživanje 2013. godine. Jedan od glavnih razloga za ovakvo stanje je odsustvo suštinske komunikacije između državnih institucija (pre svega Ministarstva prosvete) i Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Ozbiljan problem predstavlja i isključenje drugih aktera društvenog života u Sandžaku iz procesa odlučivanja.

U predlogu praktične politike CPP daje pregled mogućih rešenja za sprečavanje segregacije i odvajanja dece po nacionalnoj osnovi u školama, uz istovremeno poštovanje svih zakonskih obaveza. Ovo rešenje sastoji se pre svega u pažljivom i promišljenom osmišljavanju i uvođenju dvojezične nastave u Sandžaku i integrativnom modelu školovanja na srpskom i bosanskom jeziku za svu decu na ovom području.

Za više informacija možete se obratiti Draganu Popoviću na e-mail dragan@policycenter.info ili na telefon 063 339 344.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.