Centar za praktičnu politiku (CPP) traži od Vlade Srbije i predstavnika bošnjačke nacionalne zajednice u Srbiji da hitno otvore javnu raspravu o modelu ostvarivanja prava na obrazovanje na bosanskom jeziku. Uvođenje bosanskog u pojedine škole u septembru ove godine dovelo je do haosa u obrazovnom sistemu i može ozbiljno da ugrozi i obrazovanje dece i međunacionalne odnose u Sandžaku.

Vlada Republike Srbije i Bošnjačko nacionalno vijeće u tehničkom mandatu (BNV) započeli su uvođenje nastave na bosanskom jeziku u Sandžaku bez ozbiljne javne rasprave i bez dovoljno pripreme. Rezultat je potpuni haos koji se ogleda u oprečnim instrukcijama Ministarstva prosvete i BNV-a, u pretnjama direktorima sa obe strane, u potpuno banalizovanom procesu dodele sertifikata nastavnicima, odsustvu materijalnih uslova za rad, nepostojanju adekvatnih udžbenika i brojnim drugim problemima. U mnogim školama, uključujući gimnaziju u Novom Pazaru, nastava na bosanskom jeziku nije ni počela.

Potpuno je nesporno da je pravo na obrazovanje na maternjem jeziku zaštićeno i domaćim zakonima i međunarodnim konvencijama. Međutim, to ne znači da je zaštićen i bilo koji model kako će to pravo biti implementirano u praksi. Nametnuti model apsolutne podele dece po nacionalnoj pripadnosti dovodi do segregacije i povećanja etničke distance među građanima Sandžaka. Dodatan apsurd predstavlja ignorisanje činjenice da deca srpske i bosanske nacionalnosti u Sandžaku govore istim jezikom, iako on ima dva imena.

CPP podseća javnost da je BNV nelegitimno telo koje samo tehnički obavlja poslove Nacionalnog saveta Bošnjaka, zahvaljujući diskriminatornom ponašanju Ministarstva za ljudska i manjinska prava prilikom izbora za nacionalne savete 2010. godine. Nedopustivo je da se tehničkom organu, pri tom apsolutno jednostranačkom, ostavlja potpuna sloboda da bira po kom modelu će se primeniti pravo na obrazovanje na bosanskom jeziku u Srbiji.

Najveće žrtve površnog i politikantskog pristupa ovoj temi biće deca svih nacionalnosti u Sandžaku. Vlada Republike Srbije nema pravo da ćuti o ovom problemu, niti može svoju odgovornost da prebaci na BNV. Ministarstvo prosvete je dužno da se stara o obrazovanju dece u Srbiji i snosi potpunu odgovornost za haos u školama u Sandžaku i za posledice koje će ovakvo stanje ostaviti na budućnost čitavog područja.

CPP je istražio implementaciju prava na obrazovanje na bosanskom jeziku u Sandžaku i izveštaj sa zaključcima i preporukama možete videti u prilogu ovog saopštenja.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.